Rolf Plotz - Polska Sp. z o.o.
Ul. Źrodlana 1
43 - 230 Goczakowice Zdroj
Tel./Fax (32) 211 45 16
Tel. 500 185 122